BET-EL CHRISTELIKE AKADEMIE

Die onstaan van die Hoërskool begin met n visie wat Pastoor Eddie van die Here ontvang het.

Alles begin in 2012 toe Pastoor Eddie aan die kerkraad voorlê wat die Here op sy hart gelê het. Almal was in die begin baie onseker oor die begin van die skool en ook waar die finansies vandaan sal kom. Pastoor Eddie verseker die kerkraad dat die Here nie iets sal begin wat Hy nie sal klaarmaak nie - ons moet net ons voet op die water kry. Voorstelle was ingedien om die koste te bereken. Planne was saamgestel vir die volgende vergadering. Planne word voorgelê aan die raad om met die fondasie te begin - almal stem en dat daar genoeg fondse is om die fondasie klaar te maak. Sedertdien het ons nooit teruggekyk nie en die eerste fase is klaar met 5 volledige klaskamers.

Dit is nou 'n paar jaar gelede en die tweede fase van die skool is reeds voltooi. Wil weereens vir die Here al die lof en eer gee vir dit wat ons kon vermag - donasies van mense om te help om die klaskamers klaar te kry. Die skool het Januarie 2019 met hul 5de jaar begin en het tans ons derdeGraad 12 klas.

 

ONS ANKER/ROTS

Die skool is gebasseer op ons Anker en Rots JESUS Christus. Beginsels van die skool is om alle leerlinge op te voed in Bybelkennis en die groot opdrag opgeteken in Matheus 28:19; Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het"

ONS GESKIEDENIS

Die skool begin Januarie 2015 met Mnr Pierre Hauman aan die stuur van sake. Mnr Hauman is wel bekend in onderwyskringe in Port Elizabeth omgewing. Was onder andere Skoolhoof vir n geruime tyd by Hoërskool D.F. Malherbe en voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse onderwysersunie (SAOU) in die Oos-Kaap. Mnr. Hauman het aan die einde van 2012 afgetree, maar het besluit om na onderwys terug te keer toe hy van die planne vir Bet-El Christelike Akademie gehoor het. “Ek wou nog altyd by ’n Christelike skool werk, en ek voel ek het nog ’n bydrae om te lewer.

TANS

Die klaskamers maak voorsiening vir 'n maksimum van 20 leerders per klas. Die Skool bestaan tans uit n Graad 8 to 12. Baie geluk aan ons eerste Graad 12 Leerlinge in 2019. Alle vakke word in Afrikaans aangebied behalwe Engels natuurlik.

ONS TOEKOMS

Nou ja ons het in die doel geslaag om die skool in 5 yaar tot volle Hoërskool te kon bevorder. Baie dankie aan al die onderwysers wat dit moontlik gemaak het.

© BECA - 2024 | Links | BET-EL CHRISTELIKE AKADEMIE 1

Website Development by ZaWeb Designs