BEDIENINGE INFORMASIE

 

ONS DOELWIT IS OM DIE 8 GROEI BEGINSELS IN ELKE GROEP UIT TE LEEF

8 Kerkgroeibeginsels

Wat sê God m.b.t. natuurlike groei ?

Markus: 4: 26-29

Mar 4:26  En Hy het gesê: So is die koninkryk van God, soos wanneer ‘n mens die saad in die grond gooi; 

Mar 4:27  en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot—hoe, weet hy self nie. 

Mar 4:28  Want vanself bring die aarde vrug voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die volle koring in die aar. 

Mar 4:29  En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is.

Die mens kan net saai en bewerk Maar God alleen laat groei

1 Kor 3:6  Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.

1 Kor 3:7  So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.

 

1. Passievolle Geestelikheid

Die intimiteit van ons verhouding met Jesus bepaal ons passievolheid.

Deut 6: 5,6 & 7 , Rom12: 11-12


 

2. Heilige Gees Geïnspireerde Eredienste

Geïnspireerde aanbidding moet in Gees en in Waarheid geskied.

Joh 4:23-24, Ef 5:8-10, Ps 96: 1-4


 

3. Liefdevolle verhoudinge

Liefde is die middelpunt van die Christelike Geloof

1 Joh 4:8  Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. 

Joh 13:35  Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. 

Ps 33: 4-5, 1 Joh 4:19, Joh 13:34


 

4. Holistiese kleingroepe

Die mens is 'n verhoudingswese en wil liefde gee en ontvang en êrens behoort.

Joh:13:35, Joh 15:9-10 , Joh15:13, Mark 3:14, Hand 2:42, Hand 2:46, Ef 5:1-2, Mark 12:29-31, 1 Kor 12:12, Mat 18:20, Ef 2:19-22


 

5. Behoefte Georiënteerde Evangelisasie

Mat 28:19. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer 

hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Mark 16: 15-16, Joh 20:21, Hand 4:12, Joh 17:18, Mat 24:14, 2 Pet 3:9, 1 Pet 2:21, Luk 4:18-19, Jes 61:1-3, Luk 14:12-24, Jak 2:15-17, Mat 25:31-41


 

6. Gawe Georiënteerde Bedieninge

Ondek jou Godgegewe gawe's

Ef 4:11, Rom12:6-8, 1 Kor 12: 8-10, 1 Kor 12:27-31, 1 Pet 4:9-11,Mat 10:1,  Ps 150:3-5, Eks 31:3, 1 Sam 16:15-23

2 Tim 1:6


 

7. Leierskapbemagtiging 

Behels die ontsluiting van die verborge leierskappotensiaal wat  reeds voor geboorte in die mens  geplaas is. Jer 1:5

2 Tim 2:1-2, Hand :1:8, Mat 11:8-11, Mark 3:14, Luk 6:13, Mat 10:1


 

8. Funksionele strukture

Funksionele strukture moet binne  elke bediening en groeibeginsel  bestaan tot uitvoering van die missie,visie en doelwitte.

Num 11:11,16.17, Hand 6: 1-4, Eks 18: 17-25


 

 

DIE GEMEENTES VAN CHRISTUS
139 Vanderstellaan
Kabega Park
Port Elizabeth
Pastoor - eddie.prinsloo1955@gmail.com
Skool Kantoor - beca@501.co.za
Kerk Kantoor - betel@501.co.za
Kerk Kantoor Tel: 041-360-3424
Pastoor Eddie Cell: 084-510-9734

© BECA - 2023 | Links | Die Gemeentes van Christus Kabega

Website Development by ZaWeb Designs