AANSOEKPROSEDURE

PROSEDURE

AANSOEK OM TOELATING

 1. Alle afdelings van die vorm moet voltooi word.
 2. Die aansoek om toelating sal slegs oorweeg word indien die onderstaande items aan die aansoekvorm geheg is:
  1. Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat
  2. Afskrif van die leerder se nuutste rapport
  3. Twee onlangse paspoortfoto's van die leerder
  4. Aansoekfooi van R 725,00
 3. Aanvaardingsbriewe word gestuur sodra die aansoek om toelating goedge-keur is.  
 4. Die ouers of voogde sal gekontak word vir 'n persoonlike onderhoud met die skoolhoof.
 5. Die aanvaardingsbriewe word gestuur sodra die leerder se aansoek om toelating deur die skool goedgekeur is.
 6. Enige navrae in verband met inskrywings kan gerig word aan die sekretaresse van die skool.

SKOOLGELDE

 1. Die skoolgeld word elke jaar deur die beheerliggaam van die skool vasgestel tydens die begrotingsvergadering.
 2. Die skoolgeld vir die 2025 skooljaar beloop R32340.00

Bankbesonderhede van Skool:

      Naam:        Bet-el Christelike Akademie

      Bank:          Absa

      Rek no:      9307214886

      Takkode:   632005

Groete

DOEN AANLYN AANSOEK

Vorm ook beskikbaar by Skool Kantoor

VOLTOOI ASSBLIEF VORM

 

© BECA - 2024 | Links | Aansoekprosedure

Website Development by ZaWeb Designs