WISKUNDE

VAKINLIGTING GRAAD 10

Wiskunde is 'n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkunde en grafies verbande te skryf. Dit help om verstandelike prosesse te ontwikkel wat logies, krities en kreatiewe denke sowel as akkuraatheid en probleem-oplossingsvaardighede versterk. Dit alles stel ons in staat om ons wêreld beter te verstaan.

Die hoof-onderwerpe wat in die VOO-fase behandel word is:

1. Funksies

2. Getalpatrone

3. Finansies

4. Algebra

5. Differensiaalrekene

6. Waarskynlikheid

7. Euklidiese Meetkunde

8. Analitiese Meetkunde

9. Trigonometrie

10. Statistiek

Leerders sal gedurend edie fase n sekere vlak van Wiskunde moet bemeester om te verseker dat hulle toegang tot verdere studie in 'n Wiskundige - Wetenskaplike rigting en 'n verskeidenheid ander beroepskeuses sal verkry.

Die leerders se logiese denke en kreatiewe vermoëns moet genoegsaam ontwikkel word ter voorbereiding vir die meer abstrakte Wiskunde van tersiêre instelling.

Die leerder wat die vak wil neem moet bereid wees om hard te werk - ten minste 45mmin per dag in graad 10. "Wiskunde is nie n toeskouer - sport nie.