LIGGING

Bet-El Christelike Akademie is 'n Hoërskool geleë in Kabega Park, Port Elizabeth en bied 'n veilige omgewing vir leerders.

Dit is ’n voorreg vir die Skoolhoof, personeel, beheerliggaam en leerlinge van Hoërskool Bet-el om u aan die werksaamhede van ons skool bekend te stel.

Sedert Hoërskool Bet-El se bestaansjaar in 2015 het die leerlingtal gegroei vanaf 9 to 67 Leerlinge. Hoërskool Bet-El skool se ontstaan begin by BECA Bet El Christelikke Akedemie. Die skoolwapen simboliseer ons rots Jesus waarom alles draai. Met Jesus aan ons sy  is alle dinge moontlik.

As skool wil ons ook gehoorsaam wees met die groot opdrag opgeteken in Mat 28:19

Hoërskool Bet-El beskik oor talle moderne geriewe. Huidiglik het ons van die beste tegnologie beskikbaar in die skool. Rekenaarklaskamer is toegerus met van die beste op die mark. Klasse is beperk tot en met 20 leerlinge per klas wat U kind spesiale aandag gee. Hoër realistiese akademiese eise word gestel ten opsigte van standaarde en leerlingvordering. Tesame hiermee word daarna gestrewe om die handhawing van Christelik aanvaarde morele standaarde en geestelike weerbaarheid as lewenstoerustingsmiddele uit te bou.

Ons is baie trots op ons skool en glo dat elke ouer en kind dieselfde sal voel – voel vry om meer inligting te bekom deur die Skool – kantoor te skakel.

Sonder die betrokkenheid van die ouers sal die skool nie sukselvol kan wees nie - so ons vra alle ouers om assb betrokke te raak daar is plek vir almal in die skool gemeenskap.

Besonderhede beskikbaar op die webwerf.