HOEKOM BECA

Hoekom julle graag in hierdie skool wil wees…

  1. Onderrig word in jou moedertaal, Afrikaans, aangebied! 
  2. Christelike skool 
  • Weeklikse Bybelperiode
  • Onderrig met ‘n Christelike aanslag
  • Christelike sprekers
  • Lofprys en aanbidding en bid-geleenthede
  • God se skool –

      Ps 127:1, As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou!

  1. Skoolgeld is vergelykbaar met staatskole, maar met al die voordele van privaatskole.

SKOOLGELD
Die skoolgeld word elke jaar deur die Beheerliggaam van die skool vasgestel tydens die begrotingsvergadering.
Die skoolgeld vir die 2021 skooljaar beloop R22 000.


Daar is vier betalingsopsies:
1. Eenmalige betaling teen 28 Februarie 2021 (kwalifiseer vir 10% korting)
2. 5 Gelyke maandelikse betalings vanaf 31 Januarie 2021 tot 29 Mei 2020 (5% korting)
3. 10 Gelyke maandelikse betalings vanaf 31 Januarie 2021 tot 31 Oktober 2020
4. 11 Maandelikse betalings vanaf 31 Januarie 2021 tot 30 November 2020


Opsie 1: R19 800 betaalbaar teen 28 Februarie 2021


Opsie 2: R 4 180 per maand vanaf 31 Januarie 2020 tot 31 Mei 2021


Opsie 3:R2 200 per maand vanaf 31 Januarie 2020 tot 31 Oktober 2021


Opsie 4: R 2 000 per maand vanaf 31 Januarie 2020 tot 30 November 2021


Aansoekfooi: ‘n Eenmalige nie-terugbetaalbare aansoekfooi van R600-00 is betaalbaar vir alle nuwe leerders.

Dié fooi is betaalbaar saam met die indiening van die aansoekvorm.
Indien die leerder se aansoek suksesvol was is ‘n eenmalige jaarlikse inflasie-gekoppelde administrasiefooi voor 31 Maart van elke jaar betaalbaar. Die administrasiefooi vir 2021 beloop R600-00. Hierdie fooi is ‘n eenmalige bedrag vir alle leerlinge van Gr.8 - 12

 

 4. Pragtige skooldrag

      

 

Akademie is vir ons prioriteit!

5. Onderrig deur gekwalifiseerde onderwysers.         

6. Klaskamers is goed toegerus met tegnologie wat bo standaard is.

 

7. Klaskamers is gebou vir ‘n maksimum van 20 leerders.

                 

 8. Die skool is goed geleë… Op Busroete

 

En Veilig

Op Busroete