ENGELS

VAKINLIGTING GRAAD 10

English Home Language en Afrikaans Huistaal se doel is om die taal as huistaal te verdiep en te verbreed sodat leerders die estetiese in literêre werke kan waardeer en geniet. Kreatiewe skryfkuns word aangemoedig an daar word meer aandag gegee aan analise, begrip en intellektuele waardering as op blote genot en begrip van die voorgeskrewe werk.

Daar word van leerders verwag om 'n krities-waarderende opstel oor voorgeskrewe werke te skryf, terwyl slegs kontekstuele vrae in First Additional Language gevra word.

Daar word meer voorgeskrewe werke bestudeer in Huistaal as in Engels First Additional Language en die fokus val ook op die studie van klassieke werke soos werke van William Shakespeare in Engels en digters soos Adam Small, D.J. Opperman en Breyten Breytenbach in Afrikaans.