VOETE WAS DIENS

Joh 13:14 As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.
15 Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen. 16 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. 17 As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.

Wat n Wonderlikke voorreg om mekaar so te bedien.

 

OMTRENT ONS

Sondae Oggende 09:30

Sondae Aande 18:30

Pst EDDIE & LINDA PRINSLOO

 

Pastoor Eddie Prinsloo is huidiglik die man aan die stuur van die Gemeente in Kabegapark. Die Gemeentes van Christus het hul 70ste bestaansjaar op die 14de Oktober 2016 gevier. Ons het ook verskillende afdelings/ouderdomsgroepe. Emannuel Groep 60 >, Glow Groep 50-60jr, Swag Groep 40-50jr en Crew Groep 30-40jr. Natuurlik het ons ook die Jeug en Sondagskool wat gedurende ons oggend diens hulle samekoms het. Die senior jeug het elke Sondag aand hulle eie dienste skakel gerus in.

 


 

DIE GEMEENTES VAN CHRISTUS
139 Vanderstellaan
Kabega Park
Port Elizabeth
Pastoor - eddie.prinsloo1955@gmail.com
Skool Kantoor - beca@501.co.za
Kerk Kantoor - betel@501.co.za
Kerk Kantoor Tel: 041-360-3424
Pastoor Eddie Cell: 084-510-9734

BELANGRIKE DATUM

Volgende Diens 20/10/2019 om 09:30 Oggend

20/10/2019 om 18:30 Aand

Biduur Woensdag om 19:30 by die kerk

 


ALMAL BAIE WELKOM BY ONS DIENSTE

Sonder Jesus kan ons nie lewe nie, ons het Jesus nodig en ook mekaar. Laat ons 2018 hande vat en saam werk in die koningkryk van God.

Pst Eddie Prinsloo