BET-EL CHRISTELIKE AKADEMIE

Die onstaan van die Hoërskool begin met n visie wat Pastoor Eddie van die Here ontvang het.

Alles begin in 2012 toe Past Eddie aan die kerkraad voorlê wat die Here op sy hart gelê het. Almal was in die begin baie onseker oor die begin van die skool en ook waar die finansies vandaan sal kom. Pastoor Eddie verseker die kerkraad dat die Here nie iets sal begin wat Hy nie sal klaarmaak nie - ons moet net ons voet op die water kry. Voorstelle was ingedien om die koste te bereken. Planne was saamgestel vir die volgende vergadering. Planne word voorgelê aan die raad om met die fondasie te begin - almal stem en dat daar genoeg fondse is om die fondasie klaar te maak. Sedertdien het ons nooit teruggekyk nie en die eerste fase is klaar met 5 volledige klaskamers.

 

ONS ANKER/ROTS

Die skool is gebasseer op ons Anker en Rots JESUS Christus. Beginsels van die skool is om alle leerlinge op te voed in Bybelkennis en die groot opdrag opgeteken in Matheus 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

ONS GESKIEDENIS

Die skool begin Januarie 2015 met Mr Pierre Hauman aan die stuur van sake. Mr Hauman is wel bekend in onderwyskringe in Port Elizabeth omgewing. Was onder andere Skoolhoof vir n geruime tyd by Hoërskool D.F. Malherbe en voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse onderwysersunie (SAOU) in die Oos-Kaap. Mnr Hauman het aan die einde van 2012 afgetree, maar het besluit om na onderwys terug te keer toe hy van die planne vir Bet-El Christelike Akademie gehoor het. “Ek wou nog altyd by ’n Christelike skool werk, en ek voel ek het nog ’n bydrae om te lewer”.

 TANS

Die klaskamers maak voorsiening vir 'n maksimum van 20 leerders per klas en op die oomblik onderrig Mr Hauman en 3 ander onderwyseresse die leerders. Die Skool bestaan tans uit n Graad 8 en Graad 9 en Graad 10Klas. Alle vakke word in Afrikaans aangebied behalwe Engels natuurlik.

ONS TOEKOMS

Beplan om die skool tot 'n volle Hoërskool te ontwikkel in die volgende 5 jaar deur dit in te fasseer met nuwe Graad 8 leerlinge elk jaar. Graad 8 skuif na graad 9 en graad 9 na graad 10, ens.

© BECA - 2018 | Links | Bet-El Afrikaanse Hoërskool

Website Design and Search Engine Optimisation (SEO) by ZAWebs Designs | Web Hosting by ZAWebs Hosting