AANSOEKPROSEDURE

Die jaar stap einde se kant toe en tyd om kontak te maak met die skool om u kind n gesonde toekoms te gee. Ons vra dat ouers nie te laat besluite sal neem vir hulle kinders en n afspraak met ons sal reel so gou as moontlik. Klasse is beperk tot net 20 leerlinge nog net n paar plekkies oop.

PROSEDURE

AANSOEK OM TOELATING

 1. Alle afdelings van die vorm moet voltooi word.
 2. Die aansoek om toelating sal slegs oorweeg word indien die onderstaande items aan die aansoekvorm geheg is:
  1. Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat
  2. Afskrif van die leerder se nuutste rapport
  3. Twee onlangse paspoortfoto's van die leerder
  4. Aansoekfooi van R 500,00
 3. Aanvaardingsbriewe word gestuur sodra die aansoek om toelating goedge-keur is.
 1. Indien die leerder se aansoek suksesvol was is ‘n eenmalige jaarlikse inflasie gekoppelde administrasiefooi voor 31 Maart van elke jaar betaalbaar. Die administrasiefooi vir 2022 beloop R630-00.  
 2. Die jaarlikse skoolfooie vir 2022 beloop R25 200-00 
 3. Enige navrae in verband met inskrywings kan gerig word aan die sekretaresse van die skool.
 4. Bankbesonderhede van Skool:

      Naam:        Bet-el Christelike Akademie

      Bank:          Absa

      Rek no:      9307214886

      Takkode:   632005

Groete

DOEN AANLYN AANSOEK

VOLTOOI ASSBLIEF VORM