SKOOLHOOF

Mnr Pierre Hauman gee oor aan Mev Elona Ebedes

Mnr Hauman - Mev Elona en Pst Eddie

BET-EL CHRISTELIKE AKADEMIE

 

Voltydse Wiskunde Onderwyspos – Grade 10-12

Bet-el Christelike Akademie (gestig 2015)

Van der Stelstraat 139, Kabega Park, Port Elizabeth

 

E-pos u CV aan:

beca@501.co.za

 

Tesame met Wiskunde as vereiste vak meld asseblief ook ander vakke wat u kan aanbied.

 

Aansoeke moet vergesel word van

  • gewaarmerkte afskrifte van ID,
  • kwalifikasies en SARO-registrasie en
  • kontakbesonderhede van referente.

 

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Januarie 2020

 

Navrae: 041 360 3424 / 041 360 2684 / 084 510 9734 

 

ONS VISIE

Die VISIE van die skool is om opvoeding van ‘n hoë standaard, gegrond op Christelike beginsels, aan die leerders te bied. Hierdie opvoeding word gesien as dié van die verstand, die siel en die liggaam.

 

ONS MISSIE

Die MISSIE van die skool is om:

a) ‘n skool vir die leerders te skep waar hulle opgevoed kan word in ‘n omgewing wat bevorderlik is vir Christelike geloofsoortuigings;

b) ‘n Christelike lewenstyl gebaseer op Bybelse beginsels onder die leerders te bevorder en te stimuleer;

c.) ‘n ligbaken vir die gemeenskap te wees en

d.) uitnemendheid in akademie na te streef.

 

Kontak Skool

 

© BECA - 2020 | Links | Bet-el Christelike Akademie

Website Design and Search Engine Optimisation (SEO) by ZAWebs Designs | Web Hosting by ZAWebs Hosting